środa, 27 maja 2009

Heksagram


Wokół kościoła Wniebowzięcia NMP na Pl. Kościelnym (zwanym Górkami Plebańskimi) tkwi kilka klap z charakterystyczną sześcioramienną gwiazdą. Przed wojną duża część okolicy była zamieszkana przez ludność żydowską, a sam Plac Kościelny w czasie II Wojny Światowej był częścią utworzonego w 1940 r. Litzmannstadt Ghetto. Stąd wzięła się teoria, że charakterystyczny ornament to żydowski symbol - Gwiazda Dawida, a klapy były wytwarzane w łódzkim getcie. Wizerunku klapy używa nawet fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense na swojej stronie. Podobne klapy można znaleźć jednak w podwórku kamienicy Scheiblera (z dodatkowymi literami PD w środku heksagramu), a identyczna klapa jest na Starym Cmentarzu przy Ogrodowej. Istnieje też parę innych klap o podobnych zdobieniach z charakterystycznym meandrem, lecz bez gwiazdy, co pozwala przypuszczać, że heksagram to tylko ornament i niekoniecznie ma powiązanie z łódzkimi Żydami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz