sobota, 2 stycznia 2010

Elektrownia Łódzka
Pierwsza, ponad stuletnia łódzka elektrownia urosła obecnie do rangi symbolu śmiałej koncepcji przemiany centrum miasta. Na ścianach Miasta zachowały się jeszcze ślady dawnej dominacji tej przed wojną jedynej miejskiej elektrowni.

Jak pisano w piśmie "Rozwój" w 1906 r.:
"Ubiegłej niedzieli odbyło się zgromadzenie obywateli przedmieścia Bałuty zwołane dla rozważenia odezwy Elektrowni, która zwróciła się do gminy z propozycyą, aby gmina udzieliła swą zgodę na przeprowadzenie kabli przez ulice i place, będące we wspólnem posiadaniu gminnem. Do Elektrowni bowiem zwrócilo się kilku przemyslowców z tego przedmieścia z prośbą o przyłączenie ich do sieci kabli, w celu dostarczania im prądu do fabryk. Elektrowina, pragnąc dać możność mieszkańcom przedmieść korzystania z prądu, zdecydowała się na rozszerzenie swej sieci aż poza granize miasta, w przekonaniu, że tem wyrządzi specyalną usługę mieszkańcom, bardzo oddalonym od centrum miasta, dając im możność korzystania z prądu dla siły i światła i przez to dając zarazem możność rozwinięcia się drobnego przemysłu na przedmieściach, gdzie, jak wiadomo, lokale i place są tańsze, niż w mieście. "

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz