piątek, 22 maja 2009

Otto Goldammer Łódź

Otto Goldammer miał w Łodzi przy ul. Widzewskiej 66 (obecnie Kilińskiego 74/76) fabrykę maszyn oraz odlewnię żelaza od ok. 1854 roku. Na kilku łódzkich podwórkach tkwią wciąż wyrabiane przez jego zakład klapy kanalizacyjne. W odlewni Goldammera powstawały również łódzkie krasnale - odbojniki.
Zobacz lokalizację klap na mapce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz